We are Open for Fast Delivery in Every Location with Safe & Sanitized Shipping.

Devi Mahatmyam MP3

PRODUCT OPTION

INR 150PRODUCT DESCRIPTION

Contains :
 • Durga Saptashloki
 • Saptasati Parayana Sankalpam
 • Shapoddhara Mantram
 • Utkeelana Mantram
 • Devyah Kavacham
 • Argalaa Stotram
 • Keelakam
 • Vaidikaratri Suktam
 • Tantrikam Ratri Suktam
 • Devi-Atharva Seersham
 • Navaarnava Vidhi
 • Saptasati Nyasaha
 • Prathamodhyayaha
 • Dvitiyodhyayaha
 • Tritiyodhyayaha
 • Chaturthodhyayaha
 • Panchamodhyayaha
 • Shashtodhyayaha
 • Saptamodhyayaha
 • Ashtamodhyayaha
 • Nishumbha Vadham
 • Narayani Stuthi
 • Devi Charita Mahatmyam
 • Vara Pradhanam
 • Uttaranyasaha
 • Tantroktam Devi Suktam
 • Praadhanika Rahasyam
 • Moorti Rahasyam
 • Kshama Prarthana
 • Durga Suktam.

  Available Quantity: 4

 • SUGGESTED PRODUCTS