Himalayan Chants CD - 2 volume set

PRODUCT OPTION

INR 590PRODUCT DESCRIPTION

The divine sounds of spirituality.

Contents - Volume I:
 • Shri Ganesh Stuti
 • Partah Smaran
 • Shri Guru Stuti
 • Shri Shankar Stuti
 • Shri Vishnu Stuti
 • Shri Krishna Stuti
Contents - Volume II:
 • Ganpati Avahanam, Krishna Avahanam, Shri Ram Avahanam, Devi Avahanam, Vishnu Avahanam, Shiv Avahanam, Guru Avahanam, Hanuman Avahanam, Surya Avahanam,
 • Nitya Karma
 • Paropkar / Kshamapana / Pradakshina / Jagruti
 • Geetaji Ke Atharah Naam
 • Shri Krishna Dwadashnaam Stotram
 • Bhavanyashtakam
 • Mangalgeetam
Available Quantity: 1